کارشناسان خبره ما

تیم با تجربه و تحصیل کرده مالی و تجاری و سرمایه گذاری

علی رحمانی
علی رحمانیمعاونت حقوقی و قرارداد هاKenneth@wane.corp
مرکز تجاری و سرمایه گذاری صبا با فعالیت‌های متنوع مالی، پولی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در صنعت هوانوردی ایران بوده که در تلاش است در خدمات هوانوردی داخلی(سطح کشور) و بین‌المللی حضوری فعال داشته و خدماتی متمایز ارائه دهد.
محمد رسولی
محمد رسولیمعاونت بازرگانی و اجراییalbert@wallace.corp
مرکز تجاری و سرمایه گذاری صبا با فعالیت‌های متنوع مالی، پولی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در صنعت هوانوردی ایران بوده که در تلاش است در خدمات هوانوردی داخلی(سطح کشور) و بین‌المللی حضوری فعال داشته و خدماتی متمایز ارائه دهد.
بهزاد حاتمی
بهزاد حاتمیرئیس هیئت مدیرهbhhatami57@gmail.com
مرکز تجاری و سرمایه گذاری صبا با فعالیت‌های متنوع مالی، پولی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در صنعت هوانوردی ایران بوده که در تلاش است در خدمات هوانوردی داخلی(سطح کشور) و بین‌المللی حضوری فعال داشته و خدماتی متمایز ارائه دهد.

نیروهای عملیاتی حرفه ای ما

تیم عملیاتی و اجرایی گروه سرمایه گذاری صبا

صادق کرمی
صادق کرمیکارشناس اجرایی
جواد مشکین
جواد مشکینکارشناس اجرایی
مریم نیک سرشت
مریم نیک سرشتکارشناس اجرایی
حامد همتی
حامد همتیکارشناس اجرایی
کامیار باقری
کامیار باقریکارشناس اجرایی
احمد نعمتی
احمد نعمتیکارشناس اجرایی

جوایز دریافتی ما

افتخاراتی که تیم اجرایی ما به دست آورده است

Economic Times Awards

Economic Times Awards

2018
Queen's Awards for Enterprise

Queen's Awards for Enterprise

2017
Fortune Awards of the Year

Fortune Awards of the Year

2016
Fortune Awards of the Year

Fortune Awards of the Year

2016